Το ΠΡΩΤΟ Ελληνικό Ιστολόγιο για την ΔΩΡΕΑΝ Αυτοέκδοση Βιβλίων μέσω Διαδικτύου

Αυτοεκδοτικά Πακέτα Υπηρεσιών της «Διαδικτυακής Αυτοέκδοσης»

 

ΒΑΣΙΚΟ
350€ (αξίας 600€)
* Διόρθωση (ορθογραφία-σύνταξη)
* Μορφοποίηση/Σελιδοποίηση (eBook+Έντυπου)
Εξώφυλλα (eBook+Έντυπου)
-
-
-
Αιτήσεις αριθμοδότησης ISBN (2) - Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
Ανέβασμα ψηφιακών αρχείων σε πλατφόρμα πώλησης Ηλ/κου βιβλίου
Ανέβασμα ψηφιακών αρχείων σε πλατφόρμα πώλησης Έντυπου - POD
-
-
-
-
-
-
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
500€ (αξίας 900€)
* Διόρθωση (ορθογραφία-σύνταξη)
* Μορφοποίηση/Σελιδοποίηση (eBook+Έντυπου)
Εξώφυλλα (eBook+Έντυπου)
Δημιουργία λογ/σμού σε πλατφόρμα πώλησης Ηλ/κου βιβλίου
Δημιουργία λογ/σμού σε πλατφόρμα πώλησης Έντυπου - POD
Δημιουργία λογ/σμού Εκδότη - Εθνική Βιβλιοθήκη
Αιτήσεις αριθμοδότησης ISBN (2) - Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
Ανέβασμα ψηφιακών αρχείων σε πλατφόρμα πώλησης Ηλ/κου βιβλίου
Ανέβασμα ψηφιακών αρχείων σε πλατφόρμα πώλησης Έντυπου - POD
Ιστοσελίδα e-shop (Builder)
-
-
 
-
-
ΠΛΗΡΕΣ
800€ (αξίας 1500€)
* Διόρθωση(ορθογραφία-σύνταξη)
* Μορφοποίηση/Σελιδοποίηση (eBook+Έντυπου)
Εξώφυλλα (eBook+Έντυπου)
Δημιουργία λογ/σμού σε πλατφόρμα πώλησης Ηλ/κου βιβλίου
Δημιουργία λογ/σμού σε πλατφόρμα πώλησης Έντυπου - POD
Δημιουργία λογ/σμού Εκδότη - Εθνική Βιβλιοθήκη
Αιτήσεις αριθμοδότησης ISBN (2) - Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
Ανέβασμα ψηφιακών αρχείων σε πλατφόρμα πώλησης Ηλ/κου βιβλίου
Ανέβασμα ψηφιακών αρχείων σε πλατφόρμα πώλησης Έντυπου - POD
Ιστοσελίδα e-shop (CMS) + Domain name (.gr για 2 έτη) + Hosting (για 2 έτη)
Facebook σελίδα (του συγγραφέα ή/και του βιβλίου)
Διαφημιστική καμπάνια (1) σε Facebook ή AdSence
Προωθητικό βίντεο σποτ (1'-3')
Δελτίο τύπου
Τέσσερις (4) ώρες Συμβουλευτική για Μάρκετινγκ/Προώθηση/Διαφήμιση

 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

* Οι συγκεκριμένες προσφορές ισχύουν για βιβλία μέχρι 100 σελίδες. Για βιβλία από 101 σελίδες και άνω, ισχύουν οι χρεώσεις,
όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΣ»